Získat státní dotaci Nová Zelená úsporám na pořízení fotovoltaické elektrárny mohou získat majitelé rodinných domů. Platí to jak na rekonstrukce či vybavení dokončených staveb tak také novostaveb před kolaudací. U novostaveb je podmínkou termín kolaudace, který musí být potvrzený do 9 měsíců od žádosti o dotaci na FVE. Pomůžeme Vám najít optimální řešení pro maximalizaci dotace a vyřídíme veškerou administrativu spojenou se získáním dotace.

Na začátku celého procesu je vyřizování administrativy, v podstatě je to část, která je časově nejnáročnější a trvá několik měsíců. Instalace elektrárny je naopak velmi rychlá a zabere přibližně 3 až 5 dnů. Celou dobu procesu realizace jsme vám samozřejmě k dispozici a informujeme Vás o aktuálním průběhu.

Množství energie vyrobené vaší FVE závisí zejména na následujících faktorech:

  • účinnost použitých fotovoltaických panelů
  • úhel sklonu jednotlivých modulů
  • orientace panelů vůči světovým stranám

V našich zeměpisných šířkách by panely orientované směrem na jih pod úhlem 30 stupnů měli vyrobit přibližně 1000 kWh/kWp za rok. Při mírném odklonu na západ či na východ jsou ztráty minimální, uvádí se např.: fotovoltaika orientovaná na západ by měla ročně vyrobit přibližně 850 kWh/kWp.

Jelikož panely jsou omývány deštěm, není nutná žádná speciální údržba. Pokud napadne sníh, na povrchu panelu se přirozeně rozpustí a steče dolů. Fotovoltaický systém nemá žádné pohyblivé části a tím pádem provoz je bezúdržbový.

Na námi dodávané fotovoltaické panely poskytujeme záruku 30 let min ve výši 87 %  jmenovitého výkonu. Důležité jsou ale i záruky ostatních komponent, na střídače poskytujeme min 5 let (volitelně 10 let), na bateriové úložiště standardně 10 let a standardně pak 2 roky na instalační práce a další komponenty.

Panely lze instalovat bezpečně na všechny druhy střešních krytin, ať už se jedná o rovnou nebo šikmou střechu. Na šikmé střeše se panely kotví pomocí speciálního upevňovacího systému z hliníku do střešních trámů, na plochých střechách hliníková konstrukce se zatíží betonovými panely a tím pádem odolá i větru 160 km/h.

Podle zvoleného konceptu FVE vyrobená elektřina se akumuluje na ohřev teplé vody, ukládá se do baterií anebo se spotřebuje přímo. Moderní střídače již mají zabudovaný zálohovací back up systém a fungují nezávisle na síti. Pokud by tedy nastal výpadek distribuční sítě, elektrárna funguje dál běžný způsobem, po dobu než svítí slunce nebo než se vyčerpá energie z baterií.