Zajištujeme dotace z následujících programů:

 • Nová zelená úsporám
 • MPO – OP TAK (především program Úspory energie)
 • Modernizační fond (zejména RES+)
 • Vyřizujeme i dotace pro obce všech velikostí
 • Modernizační fond (zejména RES+ pro obce)
 • Národní program životního prostředí

Co Vám můžeme nabídnout v rámci zajištění dotace?

Každý projekt od nás bude navržen v souladu s legislativními požadavky pro získání dotace. Vyřídíme za Vás schválení státní dotace na základě energetického posudku a projektové dokumentace. Podrobné informace Vám podá náš specialista, pomůžeme Vám se orientovat ve všech detailech dotačního programu.

Dotace Nová Zelená Úsporám

Nová Zelená Úsporám je dotační program, se kterým můžete získat podporu nejen na energetické zařízení pro váš rodinný dům ale také například již na samotný projekt ! Týká se se to již jak dokončené stavby tak i rozestavěných novostaveb. Pro dosažení maximální výše dotace je nutné znát všechny technické parametry, stejně tak jak vaše možnosti a cíle. Aktuální kompletní podmínky naleznete níže. Vyřízení žádosti zařídíme za Vás od začátku až do konce, včetně podání finální žádosti o výplatu dotace na Váš účet.

Na pořízení fotovoltaiky můžete od státu obdržet garantovanou dotaci až 225 000 Kč.

Provedeme vás procesem pro získání dotací, ověříme váš nárok na dotaci a vyřídíme žádost.

 

Přečtěte si následující důležité informace:

 

Dotace Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám, spravovaný Státním fondem životního prostředí, podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, efektivní využívání zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí především CO2.

Poskytované dotace tak výrazně zlepšují ekonomickou stránku výstavby fotovoltaické elektrárny. Dotace dokáže urychlit návratnost investice až o 7 let.

Zajištujeme dotace z následujících programů:

 • Majitelé stávajícího rodinného domu nebo nového rodinného domu, na kterém bude fotovoltaika instalována
 • Objekty určené k bydlení
 • Dotace lze využít pouze na nové fotovoltaické systémy a nesmí již být zažádáno o jinou podporu z NZÚ

Jak na to?

 • Na začátek připravíme návrh speciálně pro vaše využití fotovoltaiky
 • Po potvrzení se podepíšou formuláře žádosti a smlouva o poskytnutí služby
 • Připravenou žádost podáme a dodáme potřebné podklady
 • A nakonec vám na váš bankovní účet bude dotace vyplacená

S čím můžete počítat?

 • Celková částka podpory na jednu žádost je maximálně 50 % z celkových přímých realizačních výdajů
 • V případě, že budete využívat dotační bonusy bude celková výše podpory omezena na maximálně 60 % z celkových realizačních výdajů
 • Maximálně můžete obdržet na jeden rodinný dům 200 000 Kč
 • Pro rodinné domy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je dotace zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %, maximální výše podpory na jeden rodinný dům je tedy 220 000 Kč
 • Můžete žádat i o dotaci na trvale obývané rekreační objekty

Detail, co všechno do dotací spadá?

 • Fotovoltaická elektrárna min. o výkonu 2 kWp: 40 000
 • Fotovoltaická elektrárna min. o výkonu 2 kWp s hybridním střídačem: 60 000 Kč
 • Fotovoltaická elektrárna min. o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla: 100 000 Kč
 • Za každý 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp: 10 000 Kč
 • Za každou 1 kWh elektrického akumulačního systému s bateriemi na bázi lithia: 10 000 Kč
 • Dotace na projektovou dokumentaci: 5000 Kč