• 1. Návrh řešení
  • 2. Administrativa
  • 3. Instalace
  • 4. Předání FVE
  • 5. Připojení do sítě
  • 5. Vyplacení dotace

Detailní popis jednotlivých etap spolupráce

1. Návrh řešení

Po osobní schůzce na místě instalace Vám připravíme individuální řešení Vám přímo na míru, které zohledňuje Vaše potřeby, technické a finanční možnosti. V případě potřeby zajistíme financování s Komerční bankou. Po schválení kalkulace připravíme Smlouvu o dílo.

2. Administrativa

Po uzavření smlouvy a připravíme podklady pro souhlas o připojení k distribuční síti Vašeho distributora. Vyřídíme za Vás schválení státní dotace na základě energetického posudku a projektové dokumentace.

3. Instalace

Po schválení dotaci již začínáme instalovat! První zálohu hradíte až v den začátku instalace. Naši certifikovaní technici Vám ve lhůtě 30 ti dnů po schválení dotace ve Vámi dohodnutém termínu provedou instalaci. Instalace zpravidla zabere 2 až 3 dny.

4. Předání FVE

Po ukončení instalace náš revizní technik zkontroluje zapojení systému ve zkušebním provozu a vyhotoví revizní zprávu. Vyhotovíme Předávací protokol, vysvětlíme chod, údržbu zařízení, aplikace pro monitoring a používání systému. Již v té době připravujeme další nutné dokumenty k připojení FVE k distribuční síti.

5. Připojení do sítě

Vyřídíme Smlouvu s distribuční společností, podáme Žádost o udělení licence na Energetický regulační úřad a další dokumenty. Podáme žádost o výměnu čtyřkvadrantního elektroměru provozovateli distribuční soustavy. Po schválení a instalaci elektroměru již začít s provozováním Vaši elektrárny

6. Vyplacení dotace

Jelikož máme všechny potřebné dokumenty, které ihned doložíme k žádosti o dotaci na Státní Fond Životného Prostředí. Posléze SFŽP Vám vyplatí dotaci. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis, jsme Vám dále k dispozici pokud se chcete na cokoliv zeptat.