Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ADR

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele informujeme spotřebitele o tom, že v případě, že dojde mezi DesignInterior s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz